א' אייר תשפ"א

חיפוש שיעורים

נמצאו 591 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

הכשרת כלים | שיעור 9

שיעור תשיעי בסדרת הכשרת כלים. המשך ביאור דרך ביצוע ההגעלה. האם הכלים צריכים להיות נקיים ועד איזו רמה דרוש נקיון זה. הט"ז מול הרא"ש וכן פסיקת...

הכשרת כלים | שיעור 8

שיעור שמיני בסדרת הכשרת כלים - ביאור איך מעשית מבצעים הגעלה. מה דינו של כלי ראשון וכן המים שנמצאים בתוך הכלי הגדול.

ערב פסח שחל בשבת | שיעור 1

הלכות ערב פסח שחל בשבת - ביעור חמץ.

הכשרת כלים | שיעור 7

שיעור שביעי בדין הכשרת כלים - ביאור וברור ההבדל היסודי בין הגעלה לליבון ומתי צריך לבצע כל אחד מהם.

הכשרת כלים | שיעור 6

שיעור שישי בדין הכשרת כלים. ביאור דין "רוב תשמיש ומיעוט תשמיש" - איך מחליטים על צורת ההכשרה לכלי. ביאור הראשונים והאחרונים וכן פסיקת הלכה...

הכשרת כלים | שיעור 5

שיעור חמישי על דין הכשרת כלים. חקירה מרכזית על "כבולעו כך פולטו" איך אך אפשר להבינו וכן נפ"מ למעשה לחי היומיום.

הלכות שמיטה | שיעור 13

תוספת שביעית - שיעור אחרון בסדרה.

הכשרת כלים | שיעור 4

שיעור רביעי על דין הכשרת כלים. ביאור ההבדל בין איסורא בלע והיתירא בלע. ביאור תירוצי הגמרא על הסתירה בין הגמרות בע"ז. וכן ביאור דעת הרשב"א...