י"ד אדר תשפ"א

חיפוש שיעורים

נמצאו 77 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

דיני בישול בשבת | שיעור 2 | שימוש בדוד שמש

השתלשלות ההלכה בנוגע לדוד שמש - חמה ותולדות חמה. לאור זאת, האם מותר להשתמש בדוד שמש?

דיני בישול בשבת | שיעור 1 | תנאים לחיוב בבישול

שיעור החימום המחייב בבישול מדאורייתא - יד סולדת, מה הכוונה? סקירת טווחי הטמפרטורות המשמעותיים.

כלי שלישי והכנת תה בשבת

מהן הדעות להתיר או לאסור בישול בכלי שלישי? כיצד מכינים תה בשבת?

בישול בכלי שני בשבת

סקירת סוגיית בישול כלי שני בשבת, שיטות האשכנזים והספרדים.

בישול אחר אפיה

האם יש בישול אחר אפיה? כלי ראשון ושני, פסק השולחן ערוך והרמ"א

בישול בחמה בשבת

מדוע בישול בתולדות חמה אינו אסור מדרבנן? השיטות השונות באחרונים והמשמעות הלכתית

הלכות שבת - קושר ומתיר

שיטות הראשונים להגדרת קשר - מדאורייתא (חייב), דרבנן (פטור אך אסור), מותר לכתחילה, ונפקא מינות ביניהן. כמו כן מובאים סוגי קשרים.

שעון חכם בשבת

האם מותר לענוד שעון fitbit בשבת? האם יש הבדל בין שעון כזה שמראה את השעה ובין שעון שאיננו מראה את השעה?

חבלה ונטילת נשמה בשבת

עוסק בהריגה ופציעה בשבת (בעיקר של בעלי חיים), כמו כן בריסוס ספריי נגד חרקים וכד' בשבת