ד' סיון תשפ"א

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 9 שיעורים שיעורים תחת "טבילת כלים תשפא"

טבילת כלים | שיעור 9

דיני הטבילה עצמה, כלי סחורה.

טבילת כלים | שיעור 8

דיון לגבי הבעלות על הכלים שמחייבת בטבילה , ודין המתארח במקום שהכלים בו לא טבולים.

טבילת כלים | שיעור 7

בירור דין טבילת כלים בכלי אחסון, כלים חד פעמיים וצנצנות של מוצרי מזון.

טבילת כלים | שיעור 6

דיון לגבי כלי סעודה - אלו כלים נחשבים כלי סעודה לחייבם בטבילה?

טבילת כלים | שיעור 5

מה הם הדרכים להתיר שימוש בכלים חשמליים בלא טבילה?

טבילת כלים | שיעור 3

טבילת כלים - איסור או מצווה?

טבילת כלים | שיעור 2

חקירה האם טבילת כלים איסור או מצווה ונפק"מ. דעות הפוסקים אם הטבילה/השימוש דא' או דר'.

טבילת כלים | שיעור 1

שיעור ראשון בדין טבילת כלים. מבוא לדין ותחילת ביאור האם דין הוא דאוריתא או דרבנן.