י"ד אדר תשפ"א

חיפוש שיעורים

נמצאו 4 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

עירוי | שיעור 4

המשך ביאור די עירוי, וכן הבאת דינים נוספים כגון ניצוק כמחובר, עירוי המזדחל. הלכה למעשה וסיכום דין עירוי.

עירוי | שיעור 3

המשך ביאור דין עירוי שיעור שלישי בסדרה. פסיקת ההלכה וכן דוגמאות מעשיות. בנוסף דין טיפות האם נקראות עירוי או לא ומתי אוסרות.

עירוי | שיעור 2

ביאור הסברות בשיטות הראשונים, ר"י, ר"ת, רבנו יונה. סיכום שיטות הראשונים והסוגיות.

עירוי | שיעור 1

מבוא לסוגיית עירוי. מעבר על המקורות והסוגיות הנוגעות במצב ביניים זה. הצגת השיטות העיקריות בראשונים.