א' אייר תשפ"א

חיפוש שיעורים

נמצאו 12 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

פרזים ומוקפים - יסוד החלוקה

הסברים להשתלשלות החלוקה הנוהגת כיום בין פרזים למוקפים לאור מגילת אסתר - שיטות הרמב"ן והר"ן

שתיית יין בפורים

"מיחייב איניש לבסומי בפוריא" - מהם גדרי החיוב?

ונהפוכו במגילת אסתר

שיעור בפשט המגילה על נקודת ה"ונהפוכו"

מקרה או ה' רקם? קריאה מחודשת במגילה

לימוד מהותו של עם ישראל ומהותו של עמלק לאור המגילה

תענית אסתר

מדוע צמים בתענית אסתר ומה הדין אם י"ג חל בשבת

בסיס לדבר האסור - חלק א'

מה מוגדר כבסיס? מחלוקת בעל המאור ור"ת. בסוף השיעור שיחה קצרה לפורים

העולם המופלא של המסורה

דיוקים במגילת אסתר ע"פ המסורה וכתר ארם צובא

פרוז בן יומו ומוקף בן יומו

בגדרי פרוז בן יומו, מהו הזמן הקובע בהגדרת פרוז בן יומו ומוקף בן יומו? מה הדין כשנתכוון לחזור ולא חזר? האם ניתן להיפטר מקריאת המגילה?