כ"ג אלול תשע"ט

התמודדות אמונית עם עולם ההלכה בדורנו

הצג קטגוריות

מספר נקודות התבוננות בהכרחיות עולם ההלכה לחיינו ולעבודת ה' שלנו

צפייה בשיעור:

הרצאות יהדות בסגנון TED. מתוך כנס "מערכי לב" שהתקיים במרכז האקדמי לב תשע"ח.