ט' תשרי תשפ"ד

פרשת שבוע

הצג קטגוריות

פרשת בשלח ה'תשפ"ב

"המרבה והממעיט" השפעת השפע האלוקי כפי שמתאים לכל אדם.

פרשת ויחי ה'תשפ"ב

האם יעקב ידע על מכירת יוסף?

פרשת ויגש ה'תשפ"ב

הסייעתא דשמיא של יוסף, מצורף סיכום של הרב על השיעור.

שכר ועונש | פרשת שמיני - צדיק ורע לו | שיעור 1

מתוך פרשת השבוע, מדוע יש רע בעולם? יום השואה תשפ"א (המשך הסדרה נמצאת בקטגוריה אמונה).

פרשת וארא ה'תשפ"א

למה חוזרים על סירוב משה לציווי ה להנהיג את עם ישראל וללכת לדבר עם פרעה. מה הקשר בין משה רבנו לאסתר המלכה וכן מה נוכל ללמוד על עצמנו ועל...

פרשת שמות ה'תשפ"א

האם דיבר משה לשון הרע על עם ישראל? מה עניין ה"יד" בגאולת ישראל ממצרים?