כ"ג אלול תשע"ט

תורה ומדע

הצג קטגוריות

יוסף - ההוד והענווה

מידת ההוד ומידת הענווה לאורו של יוסף הצדיק

סרטון spin ופילוסופיה יהודית

ניתוח סרטון אומנותי ע"פ פילוסופיה יהודית, מדרשי חז"ל ומאמרים מהזוהר

סולם יעקב במבט חדש

ביאור סולם יעקב ע"פ עקרונות בפסיכו-אנליזה של פרויד

תכלת- מהמקורות עד הלכה למעשה

בחינת הממצאים השונים לאור המקורות: זיהוי, צביעה, קשירה. הרב מדגים צביעה בפועל!

הלכות רכב אוטונומי

דיון באתיקה - איך לתכנית החלטות של חיים ומוות

  • 1
  • 2