י' כסלו תשע"ט

תורה ומדע

הצג קטגוריות

סרטון spin ופילוסופיה יהודית

ניתוח סרטון אומנותי ע"פ פילוסופיה יהודית, מדרשי חז"ל ומאמרים מהזוהר

סולם יעקב במבט חדש

ביאור סולם יעקב ע"פ עקרונות בפסיכו-אנליזה של פרויד

תכלת- מהמקורות עד הלכה למעשה

בחינת הממצאים השונים לאור המקורות: זיהוי, צביעה, קשירה. הרב מדגים צביעה בפועל!

הלכות רכב אוטונומי

דיון באתיקה - איך לתכנית החלטות של חיים ומוות

תהליך החימוץ מבחינה כימית

תהליך החימוץ מנקודת מבט כימית, והסבר דינים שונים לאור זה

  • 1
  • 2