י"ט אייר תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

תנ”ך

הצג קטגוריות

מלכים ב' פרק י"ג חלק ג' - אלישע הנביא

סיכום תקופת המלכים דרך עיניו של הנביא אלישע

מלכים ב' פרק י"ג חלק ב' - המלך יהורם

ביאור התקופה של "מלך ישראל" העלום המוזכר בתחילת הספר, והעלאת שאלות לגבי יחסי יהורם ואלישע לאור התקופה הקשה - מלחמות ישראל וארם.

מלכים ב' פרק י"ג חלק א' - סוף מלכות יואש

סוף מלכות יואש, מלכות יהואחז ומות אלישע

מלכים ב' פרק י"ב - מלכות יאשיהו

על היחס שבין יהואש המלך ויהוידע הכהן הגדול, ביאור התפנית החדה במלכות יהואש

מלכים ב' פרק י"א - תחילת מלכותו של יואש

מלכות עתליה ביהודה, המלכת יואש - נצר למלכות דוד, והמשמעויות של אירועים אלה עבור אנשי ממלכת יהודה

מלכים ב' פרק י' - התבססות ממלכת יהוא

בחינת פעולות יהוא לאור מקומות שונים - דברי הימים, הושע ועוד. איבוד ההצדקה המוסרית למעשיו

מלכים ב' פרק ט' חלק ב' - הריגת איזבל

בחינת מעשה יהוא ואיזבל לאור מקורות שונים