כ' אב תשפ"ב
שימו לב לשינוי במנחה אחרונה וערבית ראשונה הקדש יום לימוד

זמני תפילות לחודש מנחם אב

התאריך היום: כ' אב תשפ"ב

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית
07:00
מנחה
13:20
מנחה
16:00
ערבית - חדש חדש!
19:50
סדר ערב עם הרב פורוטן
20:15

זמני היום

עלות השחר:
04:47
זמן טלית ותפילין:
05:19
זריחה:
06:04
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:24
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:30
חצות היום:
12:43
מנחה גדולה:
13:16
שקיעה:
19:21
צאת הכוכבים:
19:49