כ"ט כסלו תשפ"ב

זמני תפילות בבית המדרש

התאריך היום: כ"ט כסלו תשפ"ב

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית
07:00
מנחה
12:45
מנחה - באודיטוריום
14:10
מנחה
16:00
ערבית
17:45
ערבית
19:35
סדר ערב עם הרב פורוטן
20:00
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:05
זמן טלית ותפילין:
05:37
זריחה:
06:22
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
08:55
סוף זמן תפילה (גר"א):
09:46
חצות היום:
11:28
מנחה גדולה:
11:54
שקיעה:
16:35
צאת הכוכבים:
17:04