ד' ניסן תשפ"ג

בית המדרש

שיעורים אחרונים

קטגוריות בית המדרש

הלכות מוקצה | גדר טלטול | שיעור 23

"השיעור מתחיל מאיסור נגיעה במוקצה- האם אסור לגעת או אסור רק לטלטל? וממשיך להגדרת טלטול מן הצד וטלטול בגופו ודין טלטול זה במקרה בו הטלטול...

22 הלכות מוקצה | מוקצה מחמת חסרון כיס | שיעור

"המשך השיעור הקודם- האם ייחוד מקום למוקצה מחמת חסרון כיס הוא תנאי הכרחי להגדרת המוקצה או שמא הוא רק סיבה לכך שהוא חשוב ויקר ולכן יש לו מקום...

עיון בבא בתרא | דין רוב וקרוב

בסוגייתנו בבא בתרא דף כ"ג עמוד ב', למה ע"פ המשנה 50 אמה זה קרוב? ולמה היא מכריעה דווקא ע"פ קרוב? ואם כך למה דעת רבי חנינא דרוב וקרוב אזלינן...

עיון בבא בתרא | חזקת נזיקין

מה ההבדל בין חזקת קרקעות לחזקת תשמישין? ומהי חזקת נזיקין? האם היזק שנמצא תקופת זמן ארוכה ורק אז השכן מעיר מצריכה טענה של קניין או שאין לשכן...

פרשת ויקרא ה'תשפ"ג | מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

האם יש תשובה לשאלות הסדר? על פי ההסבר הפשוט נראה ש"עבדים היינו" זו התשובה לילדים ששואלים על כל השינויים בליל הסדר. אבל נראה שאולי אפשר לומר...

פרשת תולדות | המניע של עשיו במכירת הבכורה

בירור המחלוקת בין הרמב"ן והאבן עזרא במניע של עשיו במכירת הבכורה, ביאור מניע זה בזמננו והקשרה לפוסטמודרנה.

מלכות חזקיה - חלק ד'

מלכים ב' פרקים י"ח - כ', מהלך כללי במלכות חזקיה לאור דברי הימים ונבואות ישעיה.

מלכות חזקיה - חלק ב'

סדרת שיעורים על מלכים ב' פרקים י"ח - כ', כולל גיחות לישעיה

ברכות התורה | שיעור 2 | גדר הלכתי

בירור גדרם ההלכתי של ברכות התורה, מדאורייתא או מדרבנן, מה יעשה אדם שהסתפק אם ברך, האם מברכים על לימוד דעה שלא נקבעה להלכה.

עין אי"ה | מעלת מידת הסבלנות

ביאור מעלת מידת הסבלנות ומדרגותיה - הרחבה משמירת הלשון של החפץ חיים לסוגיית לענונתנותו של הלל

האם ההלכה משתנה בעקבות שינוי מדעי

שינויים והבדלים הקיימים בין זמננו לפעם, והיתרים בהלכה הנוצרים בעקבות כך (לדוג׳ הריגת כינה בשבת - פעם סברו שהיא נוצרת מזיעה, בימינו יודעים...

הספד על הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל - סמל של אהבת ישראל | הרב רימון

הספד לרב דרוקמן. הרב רימון מדבר על ערכים בולטים שהרב דרוקמן דגל בהם - אהבת ישראל, אהבה לארץ ישראל ומדינת ישראל, ראייתו במדינת ישראל כראשית...

יום עיון שבועות ה'תפש"ב | איך כל אחד מקבל את התורה?

הרב רימון ברעיון קצר, איך התורה נוגעת בכל אחד מאיתנו בדור שלנו? בדור שכל התורה ניתנת להשגה לכל אחד מאיתנו! מספרים שזמינים לכל אחד עד...

על השמיטה | שיעור 2

הטיפול בעציצים בשנת השמיטה, גינות ביתיות וגינות נוי בשמיטה.

על השמיטה | שיעור 1

בית מדרש ערב מכון לב סדרת שמיטה לקהל הרחב, לבוגרים ולסטודנטים.