כ"ו שבט תשפ"ב

גמרא

הצג קטגוריות

עיון בבא בתרא | נזקי רעש

הרב מבאר את הקושיות העולות מהמשנה ומהגמרא עליה במחלוקת אביי ורבא, מה ההבדל בין קול הנכנסים והיוצאים שאסור לבין קול הפטיש שמותר? למה תירץ...

עיון בבא בתרא | שיעורי ההרחקה השנויים במשנתנו

המשנה בבא מציעא בדף י"ט עמוד א' מביאה סוגים שונים של היזקים ועל כולם היא אומרת שהרחקה של שלושה טפחים מהכותל של השכן מספיקה ולא תזיק. מה טיבם...

עיון בבא בתרא | סוגיית חרדל

בשיעור הרב יסביר מהו הוא חידושו של רבא לפני הסוגייה ואיך משפיע על הסוגייה שלנו? איך ייתכן שמי שסמך בהתר ואחר כך הוא נהפך למזיק עליו להרחיק...

אירוע סיום הדף היומי

הרב רימון והרב חדרי מסבירים על חשיבות לימוד הדף היומי, אותו סיים סגן הנשיא מר סטיוארט הרשקוביץ.

הדלקה והנחה בנר חנוכה

הסבר ספק הגמרא במחלוקת הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה, מבחינה הלכתית ורוחנית

פיטורי פועל מחמת אונס (או מכת מדינה)

שיעור בסדר הנלמד בביהמ"ד, פיטורי פועל מחמת אונס. לימוד מהמקורות בגמרא ועד פסק הלכה של השו"ע. בבירור מהן העקרונות עבור ביטול עבודה מחמת...

פיצוי על השבתת המשק בעת מלחמה

פיצוי על השבתת המשק בעת מלחמה - על חשבון המדינה? המעסיק?

עביד איניש דינא לנפשיה

עיסוק בסוגיה מתוך שאלה הלכתית על יכולת גביית חוב של אדם מאדם החייב לו כסף

עביד איניש דינא לנפשיה

ביאור הסוגייה לאור השיטות השונות שבגמרא ובראשונים

מחלוקת חנניה וחכמים בתחילת פרק כירה

מחלוקת חנניה וחכמים לגבי חשש חיתוי בגחלים ומאכל בן דורסאי