ט' סיון תשפ"ג

עיון בבא בתרא | נזקי רעש

הצג קטגוריות

הרב מבאר את הקושיות העולות מהמשנה ומהגמרא עליה במחלוקת אביי ורבא, מה ההבדל בין קול הנכנסים והיוצאים שאסור לבין קול הפטיש שמותר? למה תירץ הרשב"א שהבעיה היא צפיפות בחנות שבחצר, איך הגיע למסקנה זו בעקבות המשנה שדיברה בפירוש על רעש ולא על צפיפות? (בבא בתרא כ', ב)

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: