כ"ו שבט תשפ"ב

הלכה

הצג קטגוריות

גרמא בשבת | שיעור 1

האם יש איסור בעשיית מלאכה בגרמא בשבת והגדרת גרמא.

בישול בשבת | שיעור 4

שיטות הראשונים בבישול דבר הנאכל חי.

הלכות שמיטה | אוצר בית דין - חלק ב' | שיעור 36

הרב מבאר מהן כל הבעיות ההלכתיות באוצר בית דין? מה הגורמים לאסור אוצר בית? ולמה כל הבעיות ניתנות לתירוץ כך שלבסוף הרב יציג שאוצר בית דין הוא...

בישול בשבת | שיעור 3

שיטה רביעית בסוגיית סיכתא לאתונא.

בישול בשבת | שיעור 2

המשך יסודות בישול, העמקה בשיטות רש"י ורמב"ם.

הלכות שמיטה | אוצר בית דין - חלק א' | שיעור 35

מהו אוצר בית דין ואיך נוצר? איך ניתן לסחור ולמכור פירות שביעית?

מחשבה מול מעשה | שיעור 5

סיכום כל הסוגיה וכל השיטות שנלמדו בסוגיה, מצורף דף מסכם.

מחשבה מול מעשה | שיעור 4

יישוב כל הסוגיות והסתירות שהיו בשיעורים הקודמים.