כ"ב אייר תשפ"ב

הלכות בישול בשבת | בישול במאכל בן דרוסאי | שיעור 13

הצג קטגוריות

הצגת הסברות שמאחורי מחלוקת הראשונים בבישול אחר בישול בבן דרוסאי - בין יצירת אוכל לשינוי חומר, דינים נוספים המסתעפים בדברי האחרונים ופתיחה לסוגיית בישול אחר בישול בלח - הצגת ארבעת השיטות בראשונים.

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: