כ"ב אייר תשפ"ב

הלכות בישול בשבת | בישול אחר בישול | שיעור 14

הצג קטגוריות

הסברת מחלוקת הראשונים בסוגיית בישול בלח שנצטנן ע"פ הסברות שהצגנו לאיסור בישול - יצירת אוכל ושינוי חומר; הצלבת השיטות השונות בבישול מאכל בן דרוסאי ובבישול בלח שנצטנן ונסיון להסביר את דעות הראשונים בשתי הסוגיות יחד.

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: