כ' אב תשפ"ב
שימו לב לשינוי במנחה אחרונה וערבית ראשונה הקדש יום לימוד

הלכות בן אדם לחברו | קדושים תהיו | שיעור 2

הצג קטגוריות