כ' אב תשפ"ב
שימו לב לשינוי במנחה אחרונה וערבית ראשונה הקדש יום לימוד

הלכות בישול בשבת | גזירות דרבנן בבישול - נתינה לכתחילה | שיעור 20

הצג קטגוריות