ג' כסלו תשפ"ג

הלכות מוקצה | מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון | שיעור 4

הצג קטגוריות

מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון במוקצה, ניסיונות לחדד את דעת ר' שמעון ע"פ מספר סוגיות במקורות שונים

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: