י"ג שבט תשפ"ג

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 13 | סיכום הסוגייה

הצג קטגוריות