י"ג שבט תשפ"ג

הלכות מוקצה | כלי שמלאכתו לאיסור | שיעור 18

הצג קטגוריות

"ישנם שתי גישות מרכזיות ביחד להיתר טלטול מוקצה לצורך גופו ומקומו, או שההיתר הוא לכל כלי מוקצה באשר הוא או שלכלי שמלאכתו לאיסור בלבד. בשיעור נראה דיון בראשונים בשאלה מדוע קיים איסור טלטול בכלי שמלאכתו לאיסור הכי נפסק כר' שמעון שאין מוקצה?"

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: