כ"ט כסלו תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 39 שיעורים שיעורים תחת "הרב אמנון חדרי"

עיון בבא בתרא | סוגיית חרדל

בשיעור הרב יסביר מהו הוא חידושו של רבא לפני הסוגייה ואיך משפיע על הסוגייה שלנו? איך ייתכן שמי שסמך בהתר ואחר כך הוא נהפך למזיק עליו להרחיק...

איסור חרישה בשביעית

האם חרישה בשמיטה דאורייתא? מתוך איזה מלאכה? מאיפה לומדים זאת? ואיך הרמב"ם מתיישב על כך?

מי הם המחוייבים בתלמוד תורה

התעמקות בהלכות הרמב״ם הלכות "תלמוד תורה".

יום השואה תשפ"א

טקס יום השואה תשפ"א מכון לב, דברים שנשאו הרב יוסף צבי רימון והרב אמנון חדרי, עם סיפור מפי ר' אבי פרידר בנה של לאה פרידר - ניצולת שואה, שסיפר...

הרב אמנון חדרי | פורים משולש | פורים תשפ"א

מה הטעם אין עושים סעודת פורים בשבת - איפה למדנו שדברים שאי אפשר לקיים ביומם ניתן לאחר ומדוע זה לא תקף בפורים?