ט' סיון תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 6 שיעורים שיעורים תחת "הרב מנחם אקרמן"

אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי

על השניות השולטת בעולם מעצם בריאתו, ועל החזרה לאחדות האלוקית דרך עשרת הדיברות

כוונות בתפילה | שיעור 2

מבנה הברכות על פי הקבלה - אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילא, כיצד המבנה בא לידי ביטוי בברכות שונות

כוונות בתפילה | שיעור 1

הצגת מבנה הברכות המשולש, קו ימין, שמאל ואמצע, המכוונים כנגד אתערותא דלתתא ולעילא והחיבור ביניהם. הצגת מבנה ניקוד שם ה' בכל ברכה כמשקף את...

תשובה מאהבה

התבוננות חדשה במושג "תשובה מאהבה", זדונות הופכים לזכויות ממש

תקיעת השופר

השופר והחזרה בתשובה