ד' ניסן תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 4 שיעורים שיעורים תחת "ברכות התורה"

ברכות התורה | מה מותר לעשות לפני ברכות התורה | שיעור 2

"דין אמירת פסוקים לפני ברכות התורה - מה יעשה אדם שמע קדושה לפני שברך ברכות התורה? ומה יעשה אם שמע קריאת שמע? האם מותר להרהר בדברי תורה לפני...

ברכות התורה | שיעור 2 | גדר הלכתי

בירור גדרם ההלכתי של ברכות התורה, מדאורייתא או מדרבנן, מה יעשה אדם שהסתפק אם ברך, האם מברכים על לימוד דעה שלא נקבעה להלכה.

מהותם של ברכות התורה

לברכות התורה ישנם כמה רבדים, מה הרובד הקובע את מהות ברכות אלו ומה משמעות ברכות אלו?

ברכות התורה

כיצד יתכן שאנחנו מברכים על אותו עניין שלוש ברכות שונות?