י"ג שבט תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 9 שיעורים שיעורים תחת "טלטול"

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 17

"מובא במשנה שבע""ח הם מוקצה ועל זה אין מחלוקת אך לא הובא בגמרא מה הסיבה לכך שהם מוקצה. מתוך כך יש מתעוררת מחלוקת מה דין בעלי חיים ביתיים...

12 הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור

שיעור אחרון בשברי כלים, נדבר על נפקא מינות למעשה בשברי כלים על פי הדיעות שלמדנו בשיעור הקודם - מפת ניילון, עטיפה של סוכריה ועוד.

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 11

הסבר מחלוקחת רבא ורב יוסף על פי הדרכים שראינו בתחילת הסוגיה וכן מקורות נוספים הניתנים להסבר לפי סברות אלו

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 10

"המשך הסוגייה ""שברי כלים"" וסיווג הדיעות השונות לפי שתי הגישות שראינו בשיעור הקודם. האם שם השבר החדש הוא שם כלי חדש או שלא יצא מהשם של הכלי...

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 9

דין טילטול שברי כלים ומה ההבדל בינם לבין מקוצה מחמת גופו כדוגמת אבן.

הלכות מוקצה | טלטול בשר חי | שיעור 8

"המשך השיעור הקודם - ""בשר חי"". נעמיק בדיעות של ראשונים ואחרונים נוספים ובטעם ההיתר לטלטול הבשר"

הלכות מוקצה | טלטול בשר חי | שיעור 7

מחלוקת האם מה שגורם לכך שמותר לטלטל בשר זה בגלל שניתן לאוכלו חי מבחינה טכנית או בגלל שיש אנשים שממש אוכלים את הבשר חי.

מהו טלטול?

מחלוקת המגיד משנה ותרומת הדשן בדין טלטול