ג' כסלו תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 11 שיעורים שיעורים תחת "מוקצה"

הלכות מוקצה | טלטול בשר חי | שיעור 7

מחלוקת האם מה שגורם לכך שמותר לטלטל בשר זה בגלל שניתן לאוכלו חי מבחינה טכנית או בגלל שיש אנשים שממש אוכלים את הבשר חי.

הלכות מוקצה | מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון | שיעור 5

"המשך חידוד דעת ר' שמעון בעניין מוקצה וסיווג כל הסוגיות על פי שתי גישות מרכזיות: 1) צריך הכנה אבל די ב""יושב ומצפה"" 2) לא צריך הכנה אפילו...

הלכות מוקצה | טעמי מוקצה | שיעור 2

נדון בטעם איסור מוקצה- האם משום איסור הוצאה [מסכת ביצה] או משום איסורים אחרים המוצעים ברמב"ם ובראשונים נוספים

הלכות מוקצה | הקדמה | שיעור 1

הקדמה ומבוא למושג מוקצה - חלוקת המוקצה לשלושה סוגים כלליים: מוקצה מחמת גופו, מוקצה מדעתו, מוקצה מחמת איסור. והגדרת ופירוט כל אחד מהסוגים.

הלכות מוקצה | מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון | שיעור 4

מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון במוקצה, ניסיונות לחדד את דעת ר' שמעון ע"פ מספר סוגיות במקורות שונים

חזרה על דיני מוקצה - חלק ב'

חזרה על כלי שמלאכתו לאיסור ותנאי בסיס, שיחה קצרה לשבועות

חזרה על דיני מוקצה - חלק א'

שיעור חזרה במוקצה: טעמי המוקצה ומוקצה מחמת גופו

מהו טלטול?

מחלוקת המגיד משנה ותרומת הדשן בדין טלטול

בסיס לדבר האסור - חלק ג'

המשך התנאים לבסיס לדבר האסור, בסיס לדבר האסור והמותר

בסיס לדבר האסור - חלק ב'

הגדרת התנאים ליצירת בסיס לדבר האסור