כ"ט כסלו תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 8 שיעורים שיעורים תחת "מלאכה שאינה צריכה לגופה"

מלאכה שאינה צריכה לגופה | שיעור 2

שיטת התוס' במלאכה שאינה צריכה לגופה.

מלאכה שאינה צריכה לגופה | שיעור 1

סקירת סוגיות במלאכה שאינה צריכה לגופה כהקדמה לעיון בה.

מלאכה שאינה צריכה לגופה - סיכום

פסיקת הרמב"ם ועוד בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה וסיכום הסוגיה

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ד'

המשך שיטת רש"י במלאכה שאינה צריכה לגופה

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ג'

ביאור שיטת רש"י במלאכה שאינה צריכה לגופה לאור דבריו בסוגיות השונות והסבר הרמב"ן

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ב'

שיטת התוספות במלאכה שאינה צריכה לגופה- האם ההגדרה מצד מלאכת מחשבת, או מצד דימוין למלאכות המשכן

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק א'

סקירה ראשונית של הסוגיות השונות הנוגעות למחלוקת ר' יהודה ור' שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה