כ"ט כסלו תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 10 שיעורים שיעורים תחת "מלאכת מחשבת"

מלאכת מחשבת בשבת ובשמיטה

הבדלים בין שבת לשמיטה לעניין מלאכת מחשבת.

חיישנים בשבת - סוגיית צד צבי

בחינת אופי השימוש בחיישנים בשבת לאור סוגיית צד צבי, שיטות הרשב"א והר"ן

מתעסק - חלק ב'

המשך דין מתעסק, דרך שיטת התוספות ור' עקיבא איגר

מתעסק - שיעור פתיחה

הסוגיות והשיטות השונות בדין מתעסק

פסיק רישא ודבר שאינו מתכוון - חלק ו'

הלכה למעשה בדינים אלו - פסיק רישא דלא ניחא ליה, בדרבנן, בתרי דרבנן ועוד

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ה'

על ההבדל שבין פסיק רישא דלא ניחא ליה ובין מלאכה שאינה צריכה לגופה. תחילת נגיעה בהלכה בדינים אלו

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ד'

ביאור סברת הערוך בפסיק רישא, שיטת ר' חיים ועוד

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ב'

המשך בירור הסוגיות, סברות האיסור וההיתר

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - שיעור פתיחה

סקירה מהירה של הסוגיות השונות העוסקות במחלוקת ר"י ור"ש בדבר שאינו מתכוון, הסברות השונות, והיחס לשאר התורה