כ"ו שבט תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 2 שיעורים שיעורים תחת "סלח לנו"

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | שיעור 2

מה ייחודי בברכת התשובה? למה ברכרת התשובה קודמת לברכת הסליחה? ומהי המשמעות של המילים "אבינו" ו-"מלכנו" שחוזרים על עצמם בברכות ובפרט בברכת...

ברכת סלח לנו

על הסליחה האלוקית המתבטאת בברכת סלח לנו.