י"א תשרי תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 53 שיעורים שיעורים תחת "שבת תשפב"

הלכות בישול בשבת | דיני שהיה וחזרה | שיעור 21

הרב דיבר על דיני שהיה וחזרה וכן על המחלוקת בנוגע לפלטה.

הלכות בישול בשבת | בישול אחר אפיה | שיעור 19

מחלוקת הראשונים בשאלה האם יש בישול אחר אפיה.

הלכות בישול בשבת | דין בישול שומן קרוש | שיעור 18

עיון בשאלה האם יש בישול בשומן קרוש ודיון בשאלה האם נחשב כנוזל.

הלכות בישול בשבת | שומן הנימוח | שיעור 17

דין ריסוק שלג, סתירה בין הבית יוסף לשולחן ערוך בדין אינפנדה, ההבדל בין אינפנדה לבין רוטב ופסיקת ההלכה.

הלכות בישול בשבת | דין רוטב ועירוי מכלי ראשון לראשון | שיעור 16

סוגיית 'רוטב' - מצב ביניים בדיני בישול בלח ויבש, תוך עיון בשיטתו של רבינו ירוחם. סוגיית 'עירוי מכלי ראשון לכלי ראשון' - החומרא של רבינו יונה...

הלכות בישול בשבת | בישול בלח שנצטנן - פסיקת הלכה | שיעור 15

פסיקת ההלכה בשולחן ערוך וברמ"א בסוגיית 'בישול בלח שנצטנן', הגדרת 'נצטנן' בשולחן ערוך, ומחלוקת בהגדרת 'לא נצטנן לגמרי' בדברי הרמ"א.

הלכות בישול בשבת | בישול אחר בישול | שיעור 14

הסברת מחלוקת הראשונים בסוגיית בישול בלח שנצטנן ע"פ הסברות שהצגנו לאיסור בישול - יצירת אוכל ושינוי חומר; הצלבת השיטות השונות בבישול מאכל בן...

הלכות בישול בשבת | בישול במאכל בן דרוסאי | שיעור 13

הצגת הסברות שמאחורי מחלוקת הראשונים בבישול אחר בישול בבן דרוסאי - בין יצירת אוכל לשינוי חומר, דינים נוספים המסתעפים בדברי האחרונים ופתיחה...