כ"ט כסלו תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 10 שיעורים שיעורים תחת "שמיטה שיעור כללי תשפב"

הלכות שמיטה | התוקף המשפטי של היתר מכירה | שיעור 33

מה התוקף המשפטי להיתר מכירה? איך מוכרים קרקע לגוי באופון זמני שידוע שאם הוא יבוא וירצה לקחת אותה לא ניתן לו? איך השטר מועיל למיכרה בצורה...

הלכות שמיטה | הוויכוח על "לא תחנם" | שיעור 32

היתר מכירה לגוי, מתוך איזה תוקף ניתן למכור קרקע של ארץ ישראל לגוי? כאשר שמיטה כיום מדרבנן ומצוות יישוב ארץ ישראל מדאורייתא!

הלכות שמיטה | שיעור 29

היתר מכירה - שביעית בזמן הזה מדרבנן.