כ"ו שבט תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 38 שיעורים שיעורים תחת "תפילת שמונה עשרה"

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | שיעור 2

מה ייחודי בברכת התשובה? למה ברכרת התשובה קודמת לברכת הסליחה? ומהי המשמעות של המילים "אבינו" ו-"מלכנו" שחוזרים על עצמם בברכות ובפרט בברכת...

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | שיעור 1

הרב מברר מהי הכוונה הראויה בברכות מחיה המתים, האל הקדוש ואתה חונן. מה הייחודיות של כל ברכה? ואיך היא משפיעה עלינו?

ברכת על הניסים

דיני הזכרת ברכת על הניסים בתפילה ובברכת המזון. למה מזכירים על הניסים דווקא בברכת ההודאה? ומה קורה למי ששכח על הניסים?

ברכת גואל ישראל

גאולה שלמה - למען שמך, על רצוננו בגאולה אלוקית לאור ברכת גואל ישראל.

ברכת סלח לנו

על הסליחה האלוקית המתבטאת בברכת סלח לנו.

ברכת השיבנו

תמצית ברכת השיבנו והמשמעות שהיא טומנת בחובה.

ברכת חונן הדעת

נתינת כיוונים למחשבה וכוונה בברכת חונן הדעת.

ברכת רצה | שיעור 3

התבוננות ב"אשי ישראל" - על הייחודיות שבאש, תפילתנו לחזרת שכינה לציון.

ברכת רצה | שיעור 2

ביאור העניין המיוחד שתופס הרצון בברכה זו - רצוננו להיות שליחי הקב"ה בעולמו.

ברכת רצה | שיעור 1

ביאור עניין ההודאה שבברכת רצה.