כ"ו שבט תשפ"ב

מועדים

הצג קטגוריות

יום עיון לעשרה בטבת ה'תשפ"ב | מה מטרת הצומות?

למה אדם שכל הצום שלו צם על החורבן על אבלות וצער איבד את כל עיקר התענית? מה באמת צריך לעשות בצומות? מה מוטל על האדם להרגיש ולחוות במהלך...

יום עיון לעשרה בטבת ה'תשפ"ב | יום הקדיש הכללי, מה הקשר לפרשת ויחי?

מה הקשר בין מיתתו של יעקב ליום הקדיש הכללי שקבעה מדינת ישראל? למה נסתלקה שכינה מישראל?

נס המלחמה או נס פך השמן?

הרב רימון עם מסר קצר לחנוכה, תשובה חדשה לשאלה ישנה. על מה אנחנו חוגגים את חנוכה? למה חז"ל הדגישו את נס פך השמן ולעומת זאת בעל הניסים מזכירים...

יום עיון לחנוכה ה'תשפ"ב | מה המיוחדות בסימול של נס פך השמן לחנוכה?

הרבה ניסים היו בבית המקדש ועוד ניסים בעבר נעשו על שמן - אליהו, אלישע, שמעון הצדיק עם הנר המערבי ואף הבבא סאלי עם נס דומה על הערק. למה דווקא...

יום עיון לחנוכה ה'תשפ"ב | שו"ת בענייני חנוכה

הרב רימון עולה על שאלות הלכתיות שנשאלו ע"י תלמידי הבית מדרש במכון לב. הדלקה בחוץ - בבית חולים, בבתי מלון ובטיולים, מה דינם? עד איזה שעה ניתן...

יום עיון לחנוכה ה'תשפ"ב | איך לרומם את חנוכה?

הרב רימון במסר קצר לחנוכה, איך כל משפחה יכולה להפוך כל ערב בחנוכה לעכרב מיוחד ויוצא דופן? איך לתת עוצמה נוספת להלדקת נרות?

תפילת מוסף של ראש השנה

לימוד על הברכות המיוחדות של מוסף ראש השנה.

תשובה לפני ראש השנה

שיעור קצר לקראת ראש השנה ה'תשפ"ב.

יום ירושלים ה'תשפ"א

שיחה ליום ירושלים מפי הרב יוסף צבי רימון, הועברה בטיול לכבוד יום ירושלים מטעם מכון לב.