י' סיון תשפ"ג

פרשת אחרי מות - קדושים ה'תשפ"ג | אחדות ואחריות הדדית

הצג קטגוריות

"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" האם פסוק זה הוא שני ציוויים שונים ונפרדים או שמע אחד? היום יותר מתמיד אנו מצווים על האחדות והאחריות ההדדית."

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: