כ"ג אלול תשע"ט

אמונה ומחשבה

הצג קטגוריות

ברכת אתה חונן - חלק ב'

הבדלה בחונן הדעת- מדוע? וכן עיסוק בפתיחת הברכה, השונה משאר ברכות הבקשה

ברכת אתה חונן - חלק א'

בחינת משמעות ה-"דעת" לאור מקורות שונים, והסבר למיקום ברכה זו בפתיחת חלק הבקשה שבתפילה.

ברכת אתה קדוש

בחינת משמעות הקדושה, בעיקר לאור כתבי הרב קוק

ברכת גבורות - חלק ב'

המשך הסברת משמעותה של ברכת גבורות, ודיני חזרה אם שכח אדם להזכיר "ותן טל ומטר" מפורטים עבור כל שלב בתפילה בו נזכר האדם

ברכת גבורות - חלק א'

על משמעות ברכת גבורות- היחס בין גבורת הקב"ה לגבורת בשר ודם, מבנה הברכה

שיחת חיזוק לתחילת הזמן

שויתי ה' לנגדי תמיד - כיצד האדם יכול להימנע מן החטא?

שיחת פתיחה זמן אלול

"שבתי בבית ה' כל ימי חיי" מעלת בית המדרש

ברכת אבות - חלק ב'

האל הגדול הגיבור והנורא גומל חסדים טובים, למה דווקא טובים? מהן הסיבות להבאת הגאולה?