כ"ג אלול תשע"ט

אמונה ומחשבה

הצג קטגוריות

ברכות התורה

כיצד יתכן שאנחנו מברכים על אותו עניין שלוש ברכות שונות?

תפילה בלא כוונה - חלק ב'

מה הקשר בין אימייל וסמארטפון לתפילה?

תפילה בלא כוונה - חלק א'

מה יעשה מי שלא התכוון בברכת אבות?

אהבת ישראל קודם התפילה

איך מתפללים במשך השנה אם הכל כבר נגזר בראש השנה? ומה הקשר של מצוות ואהבת לרעך כמוך לתפילה?