י"ב ניסן תש"פ

אמונה ומחשבה

הצג קטגוריות

תשובה

ביאור עניינה של התשובה כחושפת את רצונותיו האמיתיים של האדם, ולא רק כמחיקת העבר. מהי המשמעות העמוקה של חשבון נפש, וכיצד עושים אותו?

ואהבת לרעך כמוך

התבוננות ב"ואהבת לרעך כמוך" לאור מחלוקת בן פתורא ורבי עקיבא, ולאור דמויות תנ"כיות (הגר, רות) ומקורות חז"ל שונים

התמודדות אמונית עם עולם ההלכה בדורנו

מספר נקודות התבוננות בהכרחיות עולם ההלכה לחיינו ולעבודת ה' שלנו

שיחת חיזוק לתחילת הזמן

שויתי ה' לנגדי תמיד - כיצד האדם יכול להימנע מן החטא?

שיחת פתיחה זמן אלול

"שבתי בבית ה' כל ימי חיי" מעלת בית המדרש

ברכת אבות - חלק ב'

האל הגדול הגיבור והנורא גומל חסדים טובים, למה דווקא טובים? מהן הסיבות להבאת הגאולה?

ברכות התורה

כיצד יתכן שאנחנו מברכים על אותו עניין שלוש ברכות שונות?

תפילה בלא כוונה - חלק ב'

מה הקשר בין אימייל וסמארטפון לתפילה?

תפילה בלא כוונה - חלק א'

מה יעשה מי שלא התכוון בברכת אבות?