כ"ט שבט תש"פ

אמונה ומחשבה

הצג קטגוריות

ואהבת לרעך כמוך

התבוננות ב"ואהבת לרעך כמוך" לאור מחלוקת בן פתורא ורבי עקיבא, ולאור דמויות תנ"כיות (הגר, רות) ומקורות חז"ל שונים

התמודדות אמונית עם עולם ההלכה בדורנו

מספר נקודות התבוננות בהכרחיות עולם ההלכה לחיינו ולעבודת ה' שלנו

שיחת חיזוק לתחילת הזמן

שויתי ה' לנגדי תמיד - כיצד האדם יכול להימנע מן החטא?

שיחת פתיחה זמן אלול

"שבתי בבית ה' כל ימי חיי" מעלת בית המדרש

ברכת אבות - חלק ב'

האל הגדול הגיבור והנורא גומל חסדים טובים, למה דווקא טובים? מהן הסיבות להבאת הגאולה?

ברכות התורה

כיצד יתכן שאנחנו מברכים על אותו עניין שלוש ברכות שונות?

תפילה בלא כוונה - חלק ב'

מה הקשר בין אימייל וסמארטפון לתפילה?

תפילה בלא כוונה - חלק א'

מה יעשה מי שלא התכוון בברכת אבות?

אהבת ישראל קודם התפילה

איך מתפללים במשך השנה אם הכל כבר נגזר בראש השנה? ומה הקשר של מצוות ואהבת לרעך כמוך לתפילה?