ד' ניסן תשפ"ג

אמונה ומחשבה

הצג קטגוריות

יום עיון פסח תש"ף | אביב העולם

מדרגות שונות בהבנת פסח כאביב העולם - עם ישראל מביא לעולם את ההכרה בכך שבטבע עצמו גלום צדק אלוקי, ואף שבכוחנו לפעול ולעצבו בצורה מתוקנת

ברכת גואל ישראל

גאולה שלמה - למען שמך, על רצוננו בגאולה אלוקית לאור ברכת גואל ישראל.

ברכת סלח לנו

על הסליחה האלוקית המתבטאת בברכת סלח לנו.

ברכת השיבנו

תמצית ברכת השיבנו והמשמעות שהיא טומנת בחובה.

ברכת חונן הדעת

נתינת כיוונים למחשבה וכוונה בברכת חונן הדעת.

כוונות בתפילה | שיעור 2

מבנה הברכות על פי הקבלה - אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילא, כיצד המבנה בא לידי ביטוי בברכות שונות

כוונות בתפילה | שיעור 1

הצגת מבנה הברכות המשולש, קו ימין, שמאל ואמצע, המכוונים כנגד אתערותא דלתתא ולעילא והחיבור ביניהם. הצגת מבנה ניקוד שם ה' בכל ברכה כמשקף את...

ברכת רצה | שיעור 3

התבוננות ב"אשי ישראל" - על הייחודיות שבאש, תפילתנו לחזרת שכינה לציון.

ברכת רצה | שיעור 2

ביאור העניין המיוחד שתופס הרצון בברכה זו - רצוננו להיות שליחי הקב"ה בעולמו.

ברכת רצה | שיעור 1

ביאור עניין ההודאה שבברכת רצה.