ה' שבט תשפ"א

חיפוש שיעורים

נמצאו 570 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

עירוי | שיעור 3

המשך ביאור דין עירוי שיעור שלישי בסדרה. פסיקת ההלכה וכן דוגמאות מעשיות. בנוסף דין טיפות האם נקראות עירוי או לא ומתי אוסרות.

פרשת ויצא ה'תשפ"א

הסולם והמצבה. מה הקשר בין ויצא לתולדות?

עירוי | שיעור 2

ביאור הסברות בשיטות הראשונים, ר"י, ר"ת, רבנו יונה. סיכום שיטות הראשונים והסוגיות.

עירוי | שיעור 1

מבוא לסוגיית עירוי. מעבר על המקורות והסוגיות הנוגעות במצב ביניים זה. הצגת השיטות העיקריות בראשונים.

פתיחת אוהל מתקפל ("גזיבו") והזזתו בשבת בקורונה

מה דינו של גזיבו בשבת? מה הדרכים להשאיר אותו פתוח, או לקפל אותו תוך כדי השבת? מציאות של קורונה בחורף.

כלי ראשון, כלי שני ומצבי ביניים | שיעור 3

המשך בירור הדעות בשו"ע לגבי כלי שני, הכשרת כלי שני, וכן הלכות מעשיות נוספות.

הלכות שמיטה | שיעור 5

שיעור חמישי בסדרת הלכות שמיטה לכבוד שנת השמיטה הקרבה (תשפ"ב). מה עושים בבית משותף, בניין משותף בעניין הגינה המשותפת. דין זריעה בגרמא ודין...