כ"ט שבט תש"פ

ימי עיון

הצג קטגוריות

עוצמת כוח היצר ודרך ההתמודדות

עיסוק בכוח היצר דרך סיפורים על התנאים שכמעט ונכשלו אך עמדו בניסיון - מה צריך להיות המצב הנפשי של האדם על מנת שיעמוד בניסיונות

כנס עזים בקדושה | קשר חברתי בעולם דיגיטלי - חלק ב'

איך אפשר ליצור קשר חברתי בעולם וירטואלי? כיצד ניתן לשלוט על המדיה? חברות והתגברות בדור של מסכים

כנס עזים בקדושה | קשר חברתי בעולם דיגיטלי - חלק א'

איך אפשר ליצור קשר חברתי בעולם וירטואלי? כיצד ניתן לשלוט על המדיה? חברות והתגברות בדור של מסכים

לזכר הרב שטיינמן

דברים לזכר הרב שטיינמן

עבודת המידות - קנאה

ביאור יסודותיה הנפשיים של מידת הקנאה לאור קין והבל, ומתוך כך הסבר על מקומה של מידה זו בחיינו