ד' ניסן תשפ"ג

ימי עיון

הצג קטגוריות

יום עיון לחנוכה ה'תשפ"ב | מה המיוחדות בסימול של נס פך השמן לחנוכה?

הרבה ניסים היו בבית המקדש ועוד ניסים בעבר נעשו על שמן - אליהו, אלישע, שמעון הצדיק עם הנר המערבי ואף הבבא סאלי עם נס דומה על הערק. למה דווקא...

שהחיינו! קדושת שביעית!

הרב יוסף צבי רימון מציג לראשונה לשנת ה'תשפ"ב אכילת ירקות מקדושת שביעית במרכז האקדמי לב.

מי הם המחוייבים בתלמוד תורה

התעמקות בהלכות הרמב״ם הלכות "תלמוד תורה".

יום השואה תשפ"א

טקס יום השואה תשפ"א מכון לב, דברים שנשאו הרב יוסף צבי רימון והרב אמנון חדרי, עם סיפור מפי ר' אבי פרידר בנה של לאה פרידר - ניצולת שואה, שסיפר...

הרב יוסף צבי רימון | פורים משולש בתקופת הקורונה | פורים תשפ"א

סוגיות הלכתיות בתקופת הקורונה - קריאת מגילה בבידוד. האם יוצאים ידי חובה בזום, ואם אין מגילה האם צריך לקרוא הלל בלי ברכה לפי המאירי? משלוח...

הרב אמנון חדרי | פורים משולש | פורים תשפ"א

מה הטעם אין עושים סעודת פורים בשבת - איפה למדנו שדברים שאי אפשר לקיים ביומם ניתן לאחר ומדוע זה לא תקף בפורים?

הרב ינון זמיר | פורים תשפ"א

קריאת המגילה למפרע - נקודת מבט חדשה על המגילה ועל פרשת הכסף.