ח' חשון תשפ"א

ימי עיון

הצג קטגוריות

החובה ההלכתית והמוסרית בסינון לאינטרנט

דיון הלכתי ומוסרי בחובה לשים סינון לאינטרנט

עוצמת כוח היצר ודרך ההתמודדות

עיסוק בכוח היצר דרך סיפורים על התנאים שכמעט ונכשלו אך עמדו בניסיון - מה צריך להיות המצב הנפשי של האדם על מנת שיעמוד בניסיונות

כנס עזים בקדושה | קשר חברתי בעולם דיגיטלי - חלק ב'

איך אפשר ליצור קשר חברתי בעולם וירטואלי? כיצד ניתן לשלוט על המדיה? חברות והתגברות בדור של מסכים

כנס עזים בקדושה | קשר חברתי בעולם דיגיטלי - חלק א'

איך אפשר ליצור קשר חברתי בעולם וירטואלי? כיצד ניתן לשלוט על המדיה? חברות והתגברות בדור של מסכים

לזכר הרב שטיינמן

דברים לזכר הרב שטיינמן