כ' אדר א׳ תשפ"ד
הקדש יום לימוד
הלימוד היום מוקדש לע"נ חיים ומרים בסין ז”ל

פרשת שבוע

הצג קטגוריות

פרשת בא | סדרן של מכות

הקב"ה יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו אבל דרכנו שבת שלום ובשורות טובות לכל בית ישראל בעז"ה

חטאי עם ישראל במדבר - האם יש פה צמיחה? | פרשת חוקת ה'תשפ"ג

"כאשר קוראים את החטאים של דור המדבר בשטחיות יש תחושה של הרבה הרבה כישלונות חוזרים ונשנים, כל פעם באופן אחר. אבל כאשר מעיינים בהם רואים שיש...

פרשת קורח ה'תשפ"ג | ההגנה על משה ואהרון

מדוע הקב"ה כל כך מגן על משה ואהרון מפני קורח ועדתו?

?פרשת קורח | האם הטענות היו באמת רציניות

עדת קורח העלו שתי טענות, האם הם שונות? האם הטענות הפילוסופיות הרציניות שונות מהטענות של הנוחות?

פרשת אחרי מות - קדושים ה'תשפ"ג | אחדות ואחריות הדדית

"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" האם פסוק זה הוא שני ציוויים שונים ונפרדים או שמע אחד? היום יותר מתמיד אנו...

פרשת אחרי מות - קדושים ה'תשפ"ג

בתורה מובטח חיים להולכים בדרכי ה' , מה גישת התורה לחיים ומה הם אותם חיים

פרשת תזריע מצורע ה'תשפ"ג

השגחת ה' וגילויו על עמ"י והשלכת זו על מידת הבטחון

פרשת ויקרא ה'תשפ"ג | מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

האם יש תשובה לשאלות הסדר? על פי ההסבר הפשוט נראה ש"עבדים היינו" זו התשובה לילדים ששואלים על כל השינויים בליל הסדר. אבל נראה שאולי אפשר לומר...

פרשת וארא ה'תשפ"ג | השגחה וביטחון

השגחת ה' וגילויו על עמ"י והשלכת זו על מידת הבטחון