י"ז סיוון תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

פרשת שבוע

הצג קטגוריות

פרשת בהעלותך ה'תשפ"ד | חרבות ברזל - מבט אמוני

למה טבח שמחת תורה קרה? הרב מתעסק בשאלה זו ובשאלה הכללית שנשאלת לכל אורך ההיסטוריה: למה אסונות קורים לעם ישראל?

פרשת בחוקותי ה'תשפ"ד | ולא תגעל נפשי אתכם

פרשת בחוקותי פותחת בברכות לעם ישראל כשילכו בדרכי ה', חלק מהברכות היא ההבטחה "ולא תגעל נפשי איתכם" מה עניינה?

פרשת בא | סדרן של מכות

הקב"ה יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו אבל דרכנו שבת שלום ובשורות טובות לכל בית ישראל בעז"ה

חטאי עם ישראל במדבר - האם יש פה צמיחה? | פרשת חוקת ה'תשפ"ג

"כאשר קוראים את החטאים של דור המדבר בשטחיות יש תחושה של הרבה הרבה כישלונות חוזרים ונשנים, כל פעם באופן אחר. אבל כאשר מעיינים בהם רואים שיש...

פרשת קורח ה'תשפ"ג | ההגנה על משה ואהרון

מדוע הקב"ה כל כך מגן על משה ואהרון מפני קורח ועדתו?

?פרשת קורח | האם הטענות היו באמת רציניות

עדת קורח העלו שתי טענות, האם הם שונות? האם הטענות הפילוסופיות הרציניות שונות מהטענות של הנוחות?

פרשת אחרי מות - קדושים ה'תשפ"ג | אחדות ואחריות הדדית

"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" האם פסוק זה הוא שני ציוויים שונים ונפרדים או שמע אחד? היום יותר מתמיד אנו...

פרשת אחרי מות - קדושים ה'תשפ"ג

בתורה מובטח חיים להולכים בדרכי ה' , מה גישת התורה לחיים ומה הם אותם חיים

פרשת תזריע מצורע ה'תשפ"ג

השגחת ה' וגילויו על עמ"י והשלכת זו על מידת הבטחון