י"ב שבט תשפ"א

פרשת שבוע

הצג קטגוריות

פרשת בשלח תשע"ח

הרמת הידיים של משה - מה משמעותה?

פרשת בא תשע"ח

למה אכפת לנו כמה מכות קבלו המצרים? העיקר - הדגשת אהבת הקב"ה אלינו.

פרשת ויגש תשע"ח

"וירא את העגלות - ותחי רוח יעקב אביהם" - מדוע?

פרשת מקץ - שיחתו של יוסף הצדיק

אם על דיבורו של אליעזר עבד אברהם אמרו חז"ל "יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום יותר מתורתן של בנים", ודאי שיש לנו ללמוד משיחתו של יוסף הצדיק

פרשת מקץ - חנוכה תשע"ח

פרסומי ניסא בחנוכה - למי מיועד?

פרשת ויצא תשע"ח

על "הבה לי בנים" - רחל מלמד אותנו כוחה של תפילה

פרשת חיי שרה

חסד רבקה עם אליעזר - משמעות לחיינו

פרשת וירא תשע"ח

ושמרו דרך ה' - דרך האמצע לרמב"ם

פרשת ראה תשע"ז

סדר הפטרות נחמה, מדוע הקדימו את הפטרת "עניה סערה"?