ז' תמוז תשפ"ב

פרשת שבוע

הצג קטגוריות

פרשת ויגש תשע"ח

"וירא את העגלות - ותחי רוח יעקב אביהם" - מדוע?

פרשת מקץ - שיחתו של יוסף הצדיק

אם על דיבורו של אליעזר עבד אברהם אמרו חז"ל "יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום יותר מתורתן של בנים", ודאי שיש לנו ללמוד משיחתו של יוסף הצדיק

פרשת מקץ - חנוכה תשע"ח

פרסומי ניסא בחנוכה - למי מיועד?

פרשת ויצא תשע"ח

על "הבה לי בנים" - רחל מלמד אותנו כוחה של תפילה

פרשת חיי שרה

חסד רבקה עם אליעזר - משמעות לחיינו

פרשת וירא תשע"ח

ושמרו דרך ה' - דרך האמצע לרמב"ם

פרשת ראה תשע"ז

סדר הפטרות נחמה, מדוע הקדימו את הפטרת "עניה סערה"?

פרשת דברים תשע"ז

שבת חזון, צער על חורבן הבית

פרשת מטות תשע"ז

משה רבינו ובני גד וראובן