א' אייר תשפ"א

פרשת שבוע

הצג קטגוריות

פרשת וירא תשע"ח

ושמרו דרך ה' - דרך האמצע לרמב"ם

פרשת ראה תשע"ז

סדר הפטרות נחמה, מדוע הקדימו את הפטרת "עניה סערה"?

פרשת דברים תשע"ז

שבת חזון, צער על חורבן הבית

פרשת מטות תשע"ז

משה רבינו ובני גד וראובן

פרשת בלק תשע"ז

ענין הראיה עין טובה ועין רעה

פרשת קרח תשע"ז

ענין הניסים, ניסים מקרבים מול ניסים מרחיקים

פרשת שלח תשע"ז

מעלת ארץ ישראל ועם ישראל "ארץ מושבתיכם"

פרשת נשא תשע"ז

למה הרואה סוטה בקלקולה צריך להזיר את עצמו מהיין? לכאורה שהיא תזיר את עצמה