ח' ניסן תש"פ

תורה ומדע

הצג קטגוריות

חיישנים - רקע מדעי

הסבר הרקע המדעי להבנת פעולת חיישנים

תורה מן השמיים

הסבר הסתירה לכאורה בין מדרש רבה ומסכת סופרים לבין דברי הרמב"ם בקשר לאמונה בתורה מן השמיים

על האש ועל הרשב"י

סקירת נושא האש בתורה ובמדרש

תהליך החימוץ מבחינה כימית

תהליך החימוץ מנקודת מבט כימית, והסבר דינים שונים לאור זה

לא יחרץ כלב לשונו - פירוש ארכאולוגי

פרשנות על הפסוק "לא יחרץ כלב לשונו" לפי פרשנים שונים ולפי הארכיאולוגיה המצרית.

הריגת כינה בשבת - סתירה בין ההלכה למדע

להלכה נפסק שמותר להרוג כינה בשבת, כלשון הרמב"ם - "שהן מן הזיעה". אבל ידוע לנו כיום שכינים בעלות יכולת רבייה! 3 שיטות התמודדות בסתירה זו.

האם יש לנו בחירה חופשית?

בירור על הבחירה החופשית לאור היהדות והפילוסופיה

שירה והלל

השירה וההלל ביהדות לאור שירת הים