ט"ו סיון תש"פ

תורה ומדע

הצג קטגוריות

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 1

סקירת סוגיית "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי", שיטות תוס' והרמב"ם והשלכות לעניין תעדוף במכונות הנשמה, והחלטות מוסריות ברכב אוטונומי.

החללית בראשית - פתרונות הלכתיים

פרויקט החללית הישראלית "בראשית" משך תשומת לב עצומה, בשיעור זה מוארת הזווית ההלכתית שליוותה באופן צמוד את הפרויקט - כשר למהדרין!

האם ההלכה משתנה בעקבות שינוי מדעי

השיעור מתעסק בשינויים והבדלים הקיימים בין זמננו לפעם, והיתרים\שוני בהלכה הנוצרים בעקבות כך (לדוג׳ הריגת כינה בשבת - פעם סברו שהיא נוצרת...

חיישנים - רקע מדעי

הסבר הרקע המדעי להבנת פעולת חיישנים

תורה מן השמיים

הסבר הסתירה לכאורה בין מדרש רבה ומסכת סופרים לבין דברי הרמב"ם בקשר לאמונה בתורה מן השמיים

על האש ועל הרשב"י

סקירת נושא האש בתורה ובמדרש

תהליך החימוץ מבחינה כימית

תהליך החימוץ מנקודת מבט כימית, והסבר דינים שונים לאור זה

לא יחרץ כלב לשונו - פירוש ארכאולוגי

פרשנות על הפסוק "לא יחרץ כלב לשונו" לפי פרשנים שונים ולפי הארכיאולוגיה המצרית.