י"ח תמוז תשפ"ד
הלימוד היום לע"נ הבוגר מלכיה גרוס שנפל בדרום רצועת עזה הקדש יום לימוד

תנ”ך

הצג קטגוריות

יום עיון פסח תש"ף | משמעות פסח גדעון

על פי דברי חז"ל, התגלות המלאך לגדעון התרחשה בפסח. עיון במשמעות המיוחדת של פסח בימי דוחק לאומי ומשפחתי, והרלוונטיות לימינו

מלכות חזקיה - חלק ד'

מלכים ב' פרקים י"ח - כ', מהלך כללי במלכות חזקיה לאור דברי הימים ונבואות ישעיה.

מלכות חזקיה - חלק ב'

סדרת שיעורים על מלכים ב' פרקים י"ח - כ', כולל גיחות לישעיה

מלכות חזקיה - חלק א'

סדרת שיעורים על מלכים ב' פרקים י"ח - כ', כולל גיחות לישעיה

מלכים ב' פרק י"ז - סוף מלכות ישראל

גלות ישראל, הגורמים לה ואמונה לנביאים

מלכים ב' פרק י"ז - הושע בן אלה

תחילת גלות עשרת השבטים ואיחוד ישראל ויהודה

סוף תקופת מלכות ישראל

מהלך הפרקים במלכים ב׳ המתארים את המלכים האחרונים בשושלת מלכות ישראל

"וזאת לפנים בישראל על הגאולה"

הגאולה במגילת רות, ייבום וחליצה אצל רות ובועז

אנא בכח ומזמור ס"ז

הסבר על מזמור ס"ז ועל אנא בכח בהקשר ספירת העומר

מלכות עוזיה

מלכות עוזיה מזווית נבואות ישעיה