כ"ד אלול תשע"ט

תנ”ך

הצג קטגוריות

מלכים ב' פרק י"ג חלק ג' - אלישע הנביא

סיכום תקופת המלכים דרך עיניו של הנביא אלישע

מלכים ב' פרק י"ג חלק ב' - המלך יהורם

ביאור התקופה של "מלך ישראל" העלום המוזכר בתחילת הספר, והעלאת שאלות לגבי יחסי יהורם ואלישע לאור התקופה הקשה - מלחמות ישראל וארם.

מלכים ב' פרק י"ג חלק א' - סוף מלכות יואש

סוף מלכות יואש, מלכות יהואחז ומות אלישע

מלכים ב' פרק י"ב - מלכות יאשיהו

על היחס שבין יהואש המלך ויהוידע הכהן הגדול, ביאור התפנית החדה במלכות יהואש

מלכים ב' פרק י' - התבססות ממלכת יהוא

בחינת פעולות יהוא לאור מקומות שונים - דברי הימים, הושע ועוד. איבוד ההצדקה המוסרית למעשיו

מלכים ב' פרק ט' חלק ב' - הריגת איזבל

בחינת מעשה יהוא ואיזבל לאור מקורות שונים

מלכים ב' פרק ט' חלק א' - המלכת יהוא

המלכת יהוא, ומשמעות איבוד המלוכה של יהורם לאור נטישתו את שדה הקרב מול ארם

מלכים ב' פרק ח' חלק ב' - המלך יהורם

דיון בפוליטיקה של הממלכות בתקופת יהורם, תוך השוואה למקבילות בדברי הימים