כ"ג אלול תשע"ט

תנ”ך

הצג קטגוריות

מלכים ב' פרק ח' חלק א' - שונמית וחזאל

בחינת המאורעות השונים שבפרק לאור הדמויות המופיעות בהם והמוזכרות בפרקים מוקדמים יותר

'מלכים ב' פרקים ו'-ז

פירוש ההתרחשויות שקרו במהלך המצור שהוטל על שומרון על ידי ארם- תביעת האישה מהמלך למשפט מזעזע בינה לבין חברתה, כעס המלך על אלישע, ארבעת...

יום ירושלים

משמעות נוספת ל"ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו"

תהילים ל' - יום הזיכרון ויום העצמאות

עיון בפרק ל' בספר תהילים לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות