ט' תשרי תשפ"ד

אמונה ומחשבה

הצג קטגוריות

מהותם של ברכות התורה

לברכות התורה ישנם כמה רבדים, מה הרובד הקובע את מהות ברכות אלו ומה משמעות ברכות אלו?

י"ג מידות | שיעור 2

המשך ביאור י"ג מידותיו של ה'.

י"ג מידות | שיעור 1

התחלת ביאור י"ג מידות : תחילת י"ג מידות עד מידת "רב חסד".

אמירת יעלה ויבוא בראש חודש

למה מי ששכח יעלה ויבוא בראש חודש צריך להתפלל שוב? מה מיוחד בראש חודש כפול של אדר ב'?

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | ברכת קיבוץ גלויות והשיבה שופטינו | שיעור 5

איך רואים את הגאולה בקיבוץ גלויות? מהו השופר הגדול? מהו המשפט העברי? והיחס למשפט בישראל?

סוגיית הגיור

התייחסות אקטואלית של הרב על סוגיית הגיור.

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | ברכת הרפואה והשנים | שיעור 4

למה מופיע בברכת הרפואה הביטוי "כי תהילתנו אתה"? מה מיוחד בו? מה מפתיע בסיום הברכה? בנוסף הרב מבאר מה הוא הנושא של ברכת השנים? מה יעשו בארצות...

הרב יוסף צבי רימון בקצרה | האם יש יחודיות באדר א'? אדר ראשון מבחינה מחשבתית!

האם צריך לשמוח באדר א'? מה הקשר בין אדר ראשון לשני? מה מסמל לנו אדר ראשון בראיה אמונית? ואיך כל זה קשור לבריאת העולם?

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | ברכת סלח לנו | שיעור 3

איך אנחנו מבקשים סליחה שלוש פעמים ביום? אדם כזה נשמע לא רציני

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | שיעור 2

מה ייחודי בברכת התשובה? למה ברכרת התשובה קודמת לברכת הסליחה? ומהי המשמעות של המילים "אבינו" ו-"מלכנו" שחוזרים על עצמם בברכות ובפרט בברכת...