י"ט אייר תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

אמונה ומחשבה

הצג קטגוריות

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | ברכת סלח לנו | שיעור 3

איך אנחנו מבקשים סליחה שלוש פעמים ביום? אדם כזה נשמע לא רציני

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | שיעור 2

מה ייחודי בברכת התשובה? למה ברכרת התשובה קודמת לברכת הסליחה? ומהי המשמעות של המילים "אבינו" ו-"מלכנו" שחוזרים על עצמם בברכות ובפרט בברכת...

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | שיעור 1

הרב מברר מהי הכוונה הראויה בברכות מחיה המתים, האל הקדוש ואתה חונן. מה הייחודיות של כל ברכה? ואיך היא משפיעה עלינו?

ברכת על הניסים

דיני הזכרת ברכת על הניסים בתפילה ובברכת המזון. למה מזכירים על הניסים דווקא בברכת ההודאה? ומה קורה למי ששכח על הניסים?

עבודת ה' בשמחה

דיון מדוע חשובה השמחה בעבודת ה'? - טישון לפרשת כי תבוא עם הרב יוסף צבי רימון.

לדוד ה' אורי וישעי

ביאור מזמור כ"ז בתהילים - טישון לפרשת כי תצא עם הרב יוסף צבי רימון.

שכר ועונש | שיעור 6

דעת הרב סולובייצ'יק וסיכום.

שכר ועונש | שיעור 5

שאלת הרע בעולם, דעת מרן הרב קוק.