ט' תשרי תשפ"ד

אמונה ומחשבה

הצג קטגוריות

שכר ועונש | פרשת שמיני - צדיק ורע לו | שיעור 1

מתוך פרשת השבוע, מדוע יש רע בעולם? יום השואה תשפ"א (המשך הסדרה נמצאת בקטגוריה אמונה).

יום עיון פסח תש"ף | אביב העולם

מדרגות שונות בהבנת פסח כאביב העולם - עם ישראל מביא לעולם את ההכרה בכך שבטבע עצמו גלום צדק אלוקי, ואף שבכוחנו לפעול ולעצבו בצורה מתוקנת

ברכת גואל ישראל

גאולה שלמה - למען שמך, על רצוננו בגאולה אלוקית לאור ברכת גואל ישראל.

ברכת סלח לנו

על הסליחה האלוקית המתבטאת בברכת סלח לנו.

ברכת השיבנו

תמצית ברכת השיבנו והמשמעות שהיא טומנת בחובה.

ברכת חונן הדעת

נתינת כיוונים למחשבה וכוונה בברכת חונן הדעת.

כוונות בתפילה | שיעור 2

מבנה הברכות על פי הקבלה - אתערותא דלתתא ואתערותא דלעילא, כיצד המבנה בא לידי ביטוי בברכות שונות