י"ז סיוון תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

הלכה

הצג קטגוריות

חשמל בשבת | שיעור 7

"נפתח בשיעור זה דיון צדדי כהמשך להקדמה למלאכות הדומות לשימוש בחשמל - יצירת כלי משקיות חטיפים וכדומה. נראה שלפתוח על ידי קריעה ואפילו פתיחה...

חשמל בשבת | שיעור 4

"בגמרא ראינו מחלוקת של רב ושמואל על מספר מקרים האם האם האיסור הוא משום מלאכת בונה או משו מכה בפטיש. בשיעור ננסה לרדת לשורש המחלוקת ולדין...

חשמל בשבת | הקדמה בשבת

"איך אמורים להתייחס לכל המקרים בהם יש גופי חימום עם מתכת בוערת. האם מתכת בוערת נחשבת כאש או לא? מצד אחד זה דומה לאש מבחינה ויזואלית, מצד שני...

חשמל בשבת | שיעור 5

"נראה סתירה בין שתי סוגיות בגמרא, הראשונה אומרת שמותר לשבור חבית כדי להוציא ממנה אוכל ובשניה משמע שאסור. נברר לעומק על פי מקורות נוספים את...

חשמל בשבת | שיעור 6

"החזו""א מתייחס לשלושה היבטים שונים לגבי פתיחת קופסאת שימורים - אין סותר, יש איסור בונה, צריך לחשוש שמא יפתח פתח יפה. כף החיים והרב עובדיה...

חשמל בשבת | שיעור 3

"לפני שנלמד את שיטת החזו"א שחשמל בשבת הוא משום בונה נעשה בשיעור זה הקדמה למלאכת בונה. הגדרות המלאכה על פי הרמב""ם ואבן האזל"

חשמל בשבת | שיעור 2

איך אמורים להתייחס לכל המקרים בהם יש גופי חימום עם מתכת בוערת. האם מתכת בוערת נחשבת כאש או לא? מצד אחד זה דומה לאש מבחינה ויזואלית, מצד שני...

חשמל בשבת | שיעור 1

כאשר עוסקים בסוגיית החשמל בשבת אפשר לראות בחכמה הגדולה של התורה שניתנה לנו "לא חתוכה" דהיינו ללא כללים חותכים ומוחלטים שכך נוכל ללמוד ממנה...

תערובות | סימן קט סעיף א-ב

מה נחשב יבש ביבש? ביטול ברוב או בתרי? יבש ביבש מין במינו באיסור משהו, תערובת יבש ביבש במין בשאינו מינו

הלכות מוקצה | גדר טלטול | שיעור 23

"השיעור מתחיל מאיסור נגיעה במוקצה- האם אסור לגעת או אסור רק לטלטל? וממשיך להגדרת טלטול מן הצד וטלטול בגופו ודין טלטול זה במקרה בו הטלטול...