ט' תשרי תשפ"ד

הלכה

הצג קטגוריות

חשמל בשבת | שיעור 5

"נראה סתירה בין שתי סוגיות בגמרא, הראשונה אומרת שמותר לשבור חבית כדי להוציא ממנה אוכל ובשניה משמע שאסור. נברר לעומק על פי מקורות נוספים את...

חשמל בשבת | שיעור 6

"החזו""א מתייחס לשלושה היבטים שונים לגבי פתיחת קופסאת שימורים - אין סותר, יש איסור בונה, צריך לחשוש שמא יפתח פתח יפה. כף החיים והרב עובדיה...

חשמל בשבת | שיעור 3

"לפני שנלמד את שיטת החזו"א שחשמל בשבת הוא משום בונה נעשה בשיעור זה הקדמה למלאכת בונה. הגדרות המלאכה על פי הרמב""ם ואבן האזל"

חשמל בשבת | שיעור 2

איך אמורים להתייחס לכל המקרים בהם יש גופי חימום עם מתכת בוערת. האם מתכת בוערת נחשבת כאש או לא? מצד אחד זה דומה לאש מבחינה ויזואלית, מצד שני...

חשמל בשבת | שיעור 1

כאשר עוסקים בסוגיית החשמל בשבת אפשר לראות בחכמה הגדולה של התורה שניתנה לנו "לא חתוכה" דהיינו ללא כללים חותכים ומוחלטים שכך נוכל ללמוד ממנה...

תערובות | סימן קט סעיף א-ב

מה נחשב יבש ביבש? ביטול ברוב או בתרי? יבש ביבש מין במינו באיסור משהו, תערובת יבש ביבש במין בשאינו מינו

הלכות מוקצה | גדר טלטול | שיעור 23

"השיעור מתחיל מאיסור נגיעה במוקצה- האם אסור לגעת או אסור רק לטלטל? וממשיך להגדרת טלטול מן הצד וטלטול בגופו ודין טלטול זה במקרה בו הטלטול...

הלכות שבת | בישול | הגדרת לח ויבש

"ננסה להגדיר גרמא בצורה מעשית מתוך מה שראינו בשיעור זה ובשיעורים שקדמו לו על ידי ארבעה עקרונות - רגילות, מידיות, כלי שחוצץ, מעשה של שני...

22 הלכות מוקצה | מוקצה מחמת חסרון כיס | שיעור

"המשך השיעור הקודם- האם ייחוד מקום למוקצה מחמת חסרון כיס הוא תנאי הכרחי להגדרת המוקצה או שמא הוא רק סיבה לכך שהוא חשוב ויקר ולכן יש לו מקום...

21 הלכות מוקצה | מוקצה מחמת חסרון כיס | שיעור

"קיימים שני תנאים להגדרת מוקצה מחמת חסרון כיס הראשון - האדם מקפיד על נחפץ השני- האדם מייחד מקום לחפץ לפי רש""י וראשונים נוספים צריך את שני...